Ett företag som ger ut böcker kallas för bokförlag. De har till uppgift att hitta ett vinstinriktat bokmanus att ge ut. Bokförlaget sköter hela processen från att hitta rätt manus ända fram till försäljning.

Bokförlagens roll

Ett bokförlag är en länk mellan författare, tryckeriet och fram till bokhandeln. De ser även till att Bibliotekstjänst (BTJ) får ett exemplar av alla böcker som ges ut. Samarbeten med biblioteken är viktiga för bokförlagen. Om en recensent på BTJ ger en bok höga betyg köper ofta de flesta större bibliotek in boken. På så sätt får författaren och förlaget gratis marknadsföring när boken står i bibliotekens hyllor bland nyinkomna böcker.

Ett annat betydande uppdrag som förlagen har är att de ska bekosta tryckningen. De sköter också redigering, formgivning och marknadsför boken och författaren.

Bokförlagens historia

Det var två verksamheter, tryckerier och bokhandlare, som bokförlagen växte fram ifrån. Dessa tre verksamheter bildar tillsammans ett bokförlag. I och med boktryckarkonstens framväxt inledde de två tryckarna Anton Koberg (Nürnberg) och Aldus Manutius (Venedig) en betydande marknadsföring av egentryckta böcker. År 1478 grundades ”Oxford University Press” och under det kommande århundradet grundades fler betydande boktryckare och satte i gång med betydande förlagsverksamhet.

Bokhandels roll

Under denna tid fick också bokhandeln en viktigare roll och vissa resultatrika förlag föddes från bokhandelsrörelsen under denna tid. Författarens roll som förut varit mer restriktiv blev friare och bokläsarna blev allt fler. I Europa expanderade bokmarknaden stort under 1830–1840-talet och vissa bokförlag som då startade sin verksamhet är fortfarande ledande än i dag. I Frankrike finns till exempel Hachette, i England Collins och i Sverige lanserades Norstedts (1823) och Bonniers (1837).

Digitalisering

När internet spred sig på 1990-talet förändrades mycket inom bokbranschen. Typografens yrke var borta sedan 1980-talet på grund av att mycket arbete nu kunde göras på datorn. Författarna behövde inte längre skriva sina manus för hand eller på skrivmaskin och de kunde via internet skicka sina manus till flera förlag på samma gång.