När du skickar in ditt manus till ett bokförlag vill de ofta att du ska använda ett bra teckensnitt som är lätt att läsa, till exempel Times New Roman 12 p och gärna 1,5 eller 2,0 raders mellanrum som skickas i ett Worddokument eller i en pdf-fil. Det är ofta en lektör som tar emot och läser igenom de manus som kommer in. Lektören är litteraturkännare som vet hur ett manus ska vara skrivet för att passa förlagets utgivning. Du får räkna med upp till tre månader innan du får ett svar och tyvärr får de flesta svar att de inte blivit antagna. Räkna heller inte med att få omfattande kommentarer om din text, tid finns inte till för det.

Refusering

Alla som skickar in sitt manus gör det för att de drömmer om att bli upptäckta som författare, men som sagt får de flesta ett nej, eller blir refuserade som det heter inom branschen. De författare som fått ett förlagskontrakt brukar vara trogna förlaget.

Privata manusgranskare

Du kan även skicka in ditt manus till privata aktörer som sysslar med manusgranskning. Då får du betala lektören eller manusgranskaren och oftast tar de betalt per sida. En privat manusgranskare läser och kommenterar om det du skrivit, ger dig tips på hur storyn ska bli bättre. Manusgranskaren tittar på manuset i sin helhet, hur intrigerna är uppbyggd och hur karaktärer och miljöer är gestaltade, de bör vara trovärdiga.

Dialogerna är en viktig del i ett manus och det tittar en manusgranskare extra noga på. Tempus som är väldigt viktigt att följa, granskar noga, motiv och berättarperspektiv är andra saker som uppmärksammas. Manusgranskaren brukar ge kommentarer i hela manuset om vad du bör utveckla mer. När manuset är genomläst skrivs ett så kallat lektörsutlåtande på flera sidor om vad manusgranskaren kommer fram till. Många manusbearbetare erbjuder efteråt coachning för att manuset ska kunna skickas till ett förlag efteråt.