Det är en lång process från det första skrivna ordet i ett manus till det att boken är ute på marknaden. Texten ska bearbetas, ett omslag ska göras och en korrekturläsare ska eliminera alla felstavningar med mera innan boken går till tryckeriet.