Det finns många olika sätt att släppa (publicera) en bok på: genom ett traditionellt förlag, ett förlag som tar betalt för vissa tjänster eller så kan du själv låta din bok tryckas på ett tryckeri.

Traditionellt förlag

Om du är en av de lyckliga som fått din bok antagen på ett förlag är det inte mycket du själv behöver tänka på, i alla fall inte när det gäller den ekonomiska biten. Här får du hjälp av professionella medarbetare som antingen jobbar på förlaget eller är privata aktörer som förlaget anlitar. Om du vill ge ut en bok på egen hand som allt fler gör i dag, får du bekosta processen själv.

Efter förlagskontraktet

Efter att du skrivit på förlagskontraktet får du först hjälp av en redaktör som läser och justerar i manuset så att storyn följer den röda tråden. Karaktärer, miljöer, namn med mera ska följa ett korrekt mönster, felaktiga meningsbyggnadsfel och ordföljd ser redaktören till att justera rätt. När det är färdigt går författare och redaktör igenom manuset och du som författare får komma med åsikter vad du tycker om förändringar som gjorts och ställa frågor.

Bokomslag, korrektur och tryck

Boken ska även ha ett omslag och då får du som författare hjälp en layoutare. Tillsammans kommer ni på ett lämpligt omslag och efter layouten får du antingen godkänna eller få omslaget omgjort om det inte faller dig i smaken. Efter att omslaget är klart och godkänt sätts texten i en tryckfärdig pdf-fil och det sista som görs är att en korrekturläsare noggrant går igenom så inga korrekturfel finns.

Tryck

När allt detta är gjort skickas boken till ett tryckeri för ett provexemplar, detta exemplar ska även det gås igenom för att se till att ingen text försvunnit i trycket med mera. Efter denna process skickas provexemplaret med de sista markeringarna återigen till tryckeriet och det antal som är överenskommet trycks upp; därefter är det dags för marknadsföring av bok och författare.